Hem

På denna webbsida – som drivs av Miljöpartiet de Gröna i Huddinge – presenteras fortlöpande information om vägsprojektet, ”Tvärförbindelse Södertörn”, en förlängning av ”Förbifart Stockholm.

Tvärförbindelse Södertörn är ett vägprojekt på en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. Vägen ska inkludera gång- och cykelväg, och sägs syfta till smidigare arbetspendling, regional utveckling och säkrare transporter för människor och gods.

På den här webben finns också bakgrundsmaterial och historiska tillbakablickar om ”Södertörnsleden”, som var det tidigare projektnamnet. Läs gärna om intressekonflikter, t.ex. riksintresset för friluftsliv och naturreservat och den gröna kilen som ställs emot vägbygget.

Miljöpartiet i Huddinge tar aktiv del i beslut som blir tillgängliga, där vi ges möjlighet att yttra oss. Vägprojekt är komplexa och insynen kan upplevas begränsad. Genom denna webb med bakgrundshistoria och aktuell information, vill vi sprida informationen. Föreningar och nätverk är välkomna att bidra i arbetet med ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte och vi välkomnar fler aktörer att ge synpunkter och bidra med material.

Vinter vid Orlången
Området

Området

I detta område planeras nu ”Tvärförbindelse Södertörn” – en ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

 

 

Trafikverkets illustration av vägområdet i informationsfilmen om Tvärförbindelse Södertörn.
Trafikverkets illustration av vägområdet i informationsfilmen om Tvärförbindelse Södertörn.

Trafikverkets film

Trafikverket lanserade 25 november 2015 en informationsfilm om Tvärförbindelse Södertörn. Filmen förespråkar i allt väsentligt en ny väg, och tar inte upp svårigheter och negativa effekter som blir en direkt konsekvens av vägen. Trafikverkets film om Tvärförbindelse Södertörn är drygt 5 minuter lång och finns på Trafikverkets hemsida.

 

Stockholmsbågen

Nu talas det också om Stockholmsbågen i samband med Tvärförbindelse Södertörn. Vad är det? Jo, det är en idé som lanserats av Scania, Skanska och WSP, där Förbifarten ska kopplas ihop med Tvärförbindelse Södertörn och erbjuda superbussar. Här finns deras presentationsmaterial om Stockholmsbågen.

Comments are closed