Huddinge kommun

2017

2 februari

Huddinge kommuns remissvar till Trafikverket, val av vägkorridor för anlaggande av vag 259, Tvärförbindelse Södertörn. I remissvaret utelämnas allt kring vägens klimatpåverkan.

 

2016

18 mars

Huddingealliansen utelämnar klimatperspektivet helt och hållet i sitt samrådsyttrande till Trafikverket. De förespråkar också det alternativ som leder till mest trafik. Detta går stick i stäv med Huddinges klimatstrategi, lokala och regionala miljömål. Läs förslaget för val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn – yttrande över remiss från Trafikverket.

Comments are closed