Naturskyddsföreningen

Omfattande kritik

Naturskyddsföreningen har riktat stor kritik mot de tidigare planerna på Södertörnsleden. Bland annat då leden skulle skära igenom Flemingsbergsskogen, ett naturreservat med stora värden för friluftsliv och biologisk mångfald, samt på grund av barriäreffekter mellan två gröna kilar. Gröna kilarna är den unika struktur av sammanhängande grönområden som sträcker sig från centrum i Stockholm och in i grannkommunerna och som ger karaktär åt hela regionen.

Överklagande

20 juni 2011 överklagade naturskyddsföreningen i Stockholms län Trafikverkets planer, med anledning av att projektet var olagligt. Lagstiftningen som Trafikverkets vägplaner vilade mot, stod inte i samklang med dagens regelverk. Bland annat uppfylldes inte kraven i miljöbalken och dessutom var trafikvolymerna missvisande, vilket skulle innebära att motorleden som styckats i flera delprojekt, skulle bli en längre motorväg och tvingas prövas av regeringen. 2013-02-28 meddelades att Trafikverket gjorde samma bedömning och att de inte skulle klara en juridisk process. Detta ledde till ett omtag av hela processen. På Naturskyddsföreningen i Huddinges webb finns mer om deras ställningstaganden.

Comments are closed