Bakgrund

Planer från 1940-talet

En trafiklänk genom Stockholms södra kommuner har diskuterats sedan 1940-talet. 1991 väcktes förslaget om leden på nytt i ramen för Dennispaketet. Vägens halva sträckning från Jordbro till Gladö kvarn byggdes i slutet av 1990-talet. För de resterade, västliga delarna saknades finansiering, men Vägverket (som Trafikverket tidigare hette) fick i uppdrag av regeringen att slutföra arbetet med en arbetsplan.

Fullt utbyggd skulle Södertörnsleden bli 22 kilometer lång, och tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden bli en del av den yttre tvärleden och binda samman de norra, västra och södra kommunerna i Stockholms län.

Några etapper och vägavsnitt byggdes

Följande vägar har tillsammans under åren och det etappvisa byggandet kallats länsväg 259/Södertörnsleden: Botkyrkaleden, Glömstaleden, Glömstavägen, Annelundsvägen, en bit (ca 500 m) av Huddingevägen, Storängsleden, Lännavägen, Haningeleden och Jordbrolänken. Vägen sträcker sig i öst-västlig riktning genom Södertörn, därav namnet ”Södertörnsleden”. Vägverkets ambition var att Södertörnsleden skulle varit fullt utbyggd år 2016, med 40 000 fordon dagligen.

Vägbygget avbröts 2013

De sista etapperna av vägen blev aldrig byggda, eftersom projektet avbröts 28 februari 2013. Trafikverket uppgav själva att de inte trodde att vägen skulle klara den rättliga prövning, som var en följd av ett överklagande som hade lämnats in av Naturskyddsföreningen.

Det planerade vägavsnittet mellan E4/E20 och Gladö kvarn vållade mest protester, eftersom det skulle dras genom Orlångens naturreservat med orörd skog och Stensättra gårds välbevarade kulturlandskap, även ett riksintresse för friluftsliv.

Ny planering

Trafikverket har i ett nytt projekt och i enlighet med dagens lagstiftning startat ett nytt projekt kallat ”Tvärförbindelse Södertörn”.

Stockholmsbågen?

Nu talas det också om Stockholmsbågen i samband med Tvärförbindelse Södertörn. Vad är det? Jo, det är en idé som lanserats av Scania, Skanska och WSP, där Förbifarten ska kopplas ihop med Tvärförbindelse Södertörn och erbjuda superbussar. Här finns deras presentationsmaterial om Stockholmsbågen.

 

Comments are closed