Press- och media

Radio och TV

Klart: Vägtunnel under Flemingsbergsskogen, svt nyheter, 2017-03-24

Tvärförbindelse Södertörn i tunnlar skonar naturmiljön och löser bullerproblematiken (till skillnad mot vad Södertörnsleden hade gjort). Klimathotet kvarstår med stigande temperatur och ständigt nya värmerekord. Inslag i P4 Stockholm och artikel på svt, lokalt Stockholm. 2017-01-22

Södertörnsleden görs om – katastrof anser politiker, P4 Stockholm, 2013-02-28

Kontroversiell väg genom naturområde byggs, P4 Stockholm, 2011-05-28

Trafikverket tillbakavisar kritik, P4 Stockholm, 2009-09-30

Strid om ny väg genom naturreservat, P4 Stockholm, 2009-09-30

Inga avgifter i Masmolänken, P4 Stockholm, 2009-09-30

Oenighet om vägavgift för Masmolänken, P4 Stockholm, 2009-09-02

Strid om betalning av väg i Huddinge, P4 Stockholm, 2009-04-17

Kritik mot trafikförslag, P4 Stockholm, 2002-01-17

Artiklar

Beslut: Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel, Södra Sidan, 2017-03-24

Klart: Tvärförbindelsen ska gå i tunnel, Mitt i Huddinge, 2017-03-24

Inom två veckor väntas Trafikverket fatta beslut om vägen. Blir det en tunnel genom hela Flemingsbergsskogens naturreservat eller en tunnel fram till ängarna vid Stensättra? Trafikverket, Huddinge kommun och Naturvårdsverket är tydliga: alternativet med den kortare tunneln ger skador som inte går att reparera på mycket höga naturvärden av riksintresse. Projektet går helt på tvärs mot klimatmålen, hävdar Miljöpartiet, vilket Naturvårdsverket visat i sina remissyttranden. Och hur långt räcker pengarna?, Södra Sidan, 2017-03-03

Nya Tvärförbindelse Södertörn kan ta tre vägar – här är för- och nackdelarna, Södra Sidan 2016-04-16

Södertörnsleden startar om – med nytt namn, Mitt i Huddinge, 2015-03-23

Debattartiklar

Det är ytterst anmärkningsvärt, att det gamla vägprojektet ”Södertörnsleden” som levt sedan 1940-talet, återuppstått som en fågel Fenix och nu planeras för långt större trafikflöden än tidigare! Och detta pågår helt utan ett klimatperspektiv. Hur är det möjligt? Är regeringen medveten om att Tvärförbindelse Södertörn fortskrider utan några presenterade klimatanalyser? , etc, 2017-02-03

Vägbygge krockar med klimatmålen! Byggande av bostäder och infrastruktur måste gå i takt med nödvändiga klimatåtaganden. Att fler vägar leder till mer trafik är vetenskapligt bevisat. Hur är det – trots fakta och åtaganden om att biltrafiken måste minska – möjligt att fortsätta i gamla hjulspår?!, Södra Sidan 2017-01-20

Tvärförbindelse Södertörn frontalkrockar med våra klimatmål. Nya motorvägar leder till fler bilar och mer utsläpp, det är vetenskapligt bevisat, Dagens Samhälle, 2017-01-12

Trafikverket trixar med siffrorna, SvD, 2011-09-01

Nya vägen leder åt skogen, ETC, 2009-02-12

Pressmeddelande

Tvärförbindelse Södertörn – en trafikplanering med siktet i backspegeln. Oavsett sträckning, frontalkrockar Tvärförbindelse Södertörn med både regionala och nationella klimatmål. MP Huddinge, 2017-03-24

Trafikverket kryper till korset, MP Huddinge, 2013-03-08

Välkomnar Naturskyddsföreningens skarpa kritik av Trafikverkets arbete med Södertörnsleden, MP Stockholmsregionen, 2011-09-01

Comments are closed