Press- och media

Artiklar

Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt? Medan svenska delegater i Katowice kämpar för att rädda klimatavtalet, planerar tjänstemän på Trafikverket för att Sverige ska missa klimatmålen. För trots att Trafikverket har konstaterat att personbilstrafiken måste minska om klimatmålen ska kunna nås – och trots att verket har slagit fast att förutsättningarna för minskning är bäst i storstadsområdena – planerar man nu för en ny väg i Stockholms län som bara är samhällsekonomiskt lönsam om personbilstrafiken ökar. Om trafiken skulle minska i enlighet med verkets klimatscenario är den nya leden olönsam. Expressen, 2018-12-04

Nya kartor: Här ska Tvärförbindelsen dras – Nu visar Trafikverket sina förslag för hur vägarna och trafikplatserna i motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn ska se ut. HuddingeDirekt, 2018-11-15

Nu börjar det sista stora samrådet om Tvärförbindelse Södertörn. Här ges allmänheten möjlighet att ställa frågor och tycka till om den över 2 mil långa motorvägen. Ta chansen du med! Mitt i Huddinge, 2018-11-11

Det nya blågröna styret (M, L, C, MP, KD) i Stockholms läns landsting kommer inte att ta några egna initiativ för att driva igenom Tvärförbindelse Södertörn. Ansvaret läggs helt och hållet på regeringen. HuddingeDirekt, 2018-10-22

Tvärförbindelsen har nått nådastöten. När en socialdemokratisk regering till och med ger mindre pengar än vad Trafikverket vill ha, så visar det att regeringen inte tror att motorleden kommer slutföras. Det menar Johan Svensk (MP), kommunalråd i Haninge. Huddinges kommunstyrelseordförande Daniel Dronjak, har lovat att bidra med en halv miljard till projektet. Mitt i Haninge, 2018-09-07

Klimatkritik mot Trafikverkets förslag till nationell transportplan, Trafikverkets nationella plan för transportsystemet håller inte måttet, enligt Naturvårdsverket. Boverket anser att Trafikverket har ett passivt förhållningssätt till transporternas klimatpåverkan. Altinget, 2017-12-11

Här ska Stockholms nästa stora väg dras – men pengarna saknas. Nu finns en exakt sträckning utpekad där Tvärförbindelse Södertörn ska dras från Vårby till Haninge. Minst 6 av 20 kilometer av väglinjen ska gå i tunnel. Trafikverket fortsätter nu planeringen, trots att pengarna saknas. Södra Sidan HuddingeDirekt, 2017-09-25

Politiker rasar mot Trafikverkets förslag: ”En mardröm för södra Stockholm”. Ledande kommunpolitiker rasar nu mot Trafikverkets besked att prioritera bort Tvärförbindelse Södertörn i den nationella trafikplanen. Nu saknas det pengar för att bygga Förbifartens förlängning mellan Vårby och Haninge. Miljöpartiet påminner om klimatmålen och det olämpliga att bygga fast sig i omodern infrastruktur i decennier framöver. Södra Sidan, 2017-09-01

Trafikverkets nya plan kritiseras: ”Ett svek mot Stockholm”, – ”Det vi egentligen säger här är att om man inte hittar full finansiering så anser vi att planläggningen avslutas, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket”, DN, 2017-09-01

Tvärförbindelse Södertörn skjuts upp igen efter kraftiga kostnadsökningar. Vägen blir inte klar förrän efter år 2029. Projektets kostnad har fördubblats, från 4,7 miljarder kronor till 10 miljarder. Mitt i Huddinge, 2017-09-01

Tvärförbindelse Södertörn blir dubbelt så dyr. Kostnaderna för Tvärförbindelse Södertörn blir dubbelt så stora jämfört med vad som tidigare uppgetts. Tidigare budgeterades kostnaden för vägen till ungefär fem miljarder kronor, men så kommer det inte att bli. DN, 2017-08-31

Beskedet: 5,6 miljarder saknas för Tvärförbindelse Södertörn i tunnel. Pengarna till Tvärförbindelse Södertörn räcker inte för att bygga vägen i tunnel som planerat. Det meddelade Trafikverket idag, när den nationella trafikplanen presenterades. Nu kan besparingar på vägen bli aktuella. Södra Sidan, 2017-08-31

Tvärförbindelse Södertörn kraftigt försenad. Trafikverket har i avsikt att analysera om en infrastrukturavgift kan införas på tvärförbindelsen, vilket skulle delfinansiera och därmed påskynda vägbygget. Nynäshamns Posten, 2017-08-31

Tvärförbindelse Södertörn kan bli 80-väg. Trafikverket har flaggat för att kostnaderna för Tvärförbindelse Södertörn kan överskrida budget. Nu föreslås lägre hastighet på vägen som en besparingsåtgärd, DN, 2017-08-30

Beslut: Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel, Stockholms nästa stora vägbygge, Tvärförbindelse Södertörn mellan Vårby och Haninge, ska dras i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat. Det meddelar Trafikverket i dag. Södra Sidan, 2017-03-24

Klart: Tvärförbindelsen ska gå i tunnel, Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel under Flemingsbergsskogen. Det beskedet lämnade Trafikverket i dag. Nu ska mer exakt sträckning utredas och om det blir en tunnel genom Glömstadalen. Mitt i Huddinge, 2017-03-24

Inom två veckor väntas Trafikverket fatta beslut om vägen. Blir det en tunnel genom hela Flemingsbergsskogens naturreservat eller en tunnel fram till ängarna vid Stensättra? Trafikverket, Huddinge kommun och Naturvårdsverket är tydliga: alternativet med den kortare tunneln ger skador som inte går att reparera på mycket höga naturvärden av riksintresse. Projektet går helt på tvärs mot klimatmålen, hävdar Miljöpartiet, vilket Naturvårdsverket visat i sina remissyttranden. Och hur långt räcker pengarna? Södra Sidan, 2017-03-03

Nya Tvärförbindelse Södertörn kan ta tre vägar – här är för- och nackdelarna, Södra Sidan 2016-04-16

Södertörnsleden startar om – med nytt namn, Mitt i Huddinge, 2015-03-23

Debattartiklar

Feltänk bakom motorvägen. Flera partier driver valkampanjer för ökade klimatutsläpp, sommarens värmebölja med torka, missväxt och skogsbränder till trots. Partier kampanjar för sänkt bensinpris, ökad flygtrafik, minskad klimatbudget, bygga fler motorvägar. Utsläppen från Tvärförbindelse Södertörn ska räddas med ny teknik, miljövänligt bränsle, superbussar mm. Är det möjligt? På det svarar miljöpartisterna Anders Lönnroth, oppositionsråd i Huddinge och Tomas Eriksson, gruppledare i Stockholms läns landsting, Södra Sidan Huddinge Direkt, 2018-09-07

”Vi säger nej till Tvärförbindelse Södertörn eftersom projektet motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem. Dessutom saknas sex-sju miljarder – hur ska projektet finansieras?”, skriver fyra miljöpartister på Södertörn. Mitt i Stockholm, 2018-05-05

Fyra socialdemokratiska företrädare är kritiska till att miljöpartister på Södertörn säger nej till Tvärförbindelse Södertörn – och kräver att regeringen tar beslut om vägutbyggnaden. Mitt i Haninge, 2018-04-17

MP: Släpp prestigen kring Tvärförbindelsen, Daniel Dronjak! Att tro att Tvärförbindelse Södertörn ska lösa alla problem – någon gång i framtiden – har inte varit en bra strategi. Det har inte gett någonting! Nu tvingas Huddingeborna dessutom betala hundratals miljoner i medfinansiering.  Södra Sidan Huddinge Direkt, 2017-11-15

M vill öka bilberoendet och skapa mer utsläpp. Vi miljöpartister ser goda möjligheter att skapa ett effektivt transportsystem på Södertörn, utan Tvärförbindelse Södertörn och svikna klimatåtaganden. Men ni moderater vill till varje pris fortsätta bygga omodern infrastruktur, skriver fyra MP-politiker från Södertörn i en slutreplik. SvD, 2017-10-30

M: Utspelet är ett svek mot hela Södertörn, SvD, 2017-10-26

V och MP: Skrota Tvärförbindelse Södertörn. Denna gamla miljöbov är ännu inte startad och kommer förhoppningsvis aldrig bli byggd. Andra hållbara trafiklösningar förhindras om pengarna går till Tvärförbindelse Södertörn, skriver Johan Svensk (MP) och Samuel Skånberg (V), Haninge. SvD, 2017-10-23

Tvärförbindelse är viktigare än spårväg. SD vill ha en motorväg och ta pengar från Spårväg Syd. Dagens Samhälle, 2017-09-05

Släpp taget om den otidsenliga tvärförbindelsen. Miljöpartister i landstinget och Huddinge ger svar på tal om Tvärförbindelse Södertörn. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att göra ett omtag i hela frågan och återkomma med ett förslag som både löser framkomligheten i södra Stockholm och som samtidigt tar ansvar för klimat och statens budget. Dagens Samhälle, 2017-09-01

Hög tid för Tvärförbindelse Södertörn. Moderater och socialdemokrater gör gemensam sak och bedriver lobbying ända fram till att Trafikverket ska lämna sitt förslag om en nationell plan för transportinfrastruktur. Dagens Samhälle, 2017-08-31

Socialdemokrater i Stockholmsregionen driver opinion för att Tvärförbindelse Södertörn ska med i den nationella planen för transportinfrastruktur. Men hur tänker de kring klimatet? Den frågan lämnas obesvarad. Svd, 2017-07-29

Det är ytterst anmärkningsvärt, att det gamla vägprojektet ”Södertörnsleden” som levt sedan 1940-talet, återuppstått som en fågel Fenix och nu planeras för långt större trafikflöden än tidigare! Och detta pågår helt utan ett klimatperspektiv. Hur är det möjligt? Är regeringen medveten om att Tvärförbindelse Södertörn fortskrider utan några presenterade klimatanalyser? , etc, 2017-02-03

Vägbygge krockar med klimatmålen! Byggande av bostäder och infrastruktur måste gå i takt med nödvändiga klimatåtaganden. Att fler vägar leder till mer trafik är vetenskapligt bevisat. Hur är det – trots fakta och åtaganden om att biltrafiken måste minska – möjligt att fortsätta i gamla hjulspår?!, Södra Sidan 2017-01-20

Tvärförbindelse Södertörn frontalkrockar med våra klimatmål. Nya motorvägar leder till fler bilar och mer utsläpp, det är vetenskapligt bevisat, Dagens Samhälle, 2017-01-12

Trafikverket trixar med siffrorna, Miljöpartister om att Trafikverket bygger sitt mångåriga arbete på ett trixande med trafikprognoser och ett i övrigt också mycket diskutabelt beslutsunderlag. Vi ser nu också att detta får långtgående och allvarliga konsekvenser. SvD, 2011-09-01

Nya vägen leder åt skogen, ETC, 2009-02-12

Radio och TV

Klart: Vägtunnel under Flemingsbergsskogen, svt nyheter, 2017-03-24

Tvärförbindelse Södertörn i tunnlar skonar naturmiljön och löser bullerproblematiken (till skillnad mot vad Södertörnsleden hade gjort). Klimathotet kvarstår med stigande temperatur och ständigt nya värmerekord. Inslag i P4 Stockholm och artikel på svt, lokalt Stockholm. 2017-01-22

Södertörnsleden görs om – katastrof anser politiker, P4 Stockholm, 2013-02-28

Kontroversiell väg genom naturområde byggs, P4 Stockholm, 2011-05-28

Trafikverket tillbakavisar kritik, P4 Stockholm, 2009-09-30

Strid om ny väg genom naturreservat, P4 Stockholm, 2009-09-30

Inga avgifter i Masmolänken, P4 Stockholm, 2009-09-30

Oenighet om vägavgift för Masmolänken, P4 Stockholm, 2009-09-02

Strid om betalning av väg i Huddinge, P4 Stockholm, 2009-04-17

Kritik mot trafikförslag, P4 Stockholm, 2002-01-17

Pressmeddelande

Tvärförbindelse Södertörn – en trafikplanering med siktet i backspegeln. Oavsett sträckning, frontalkrockar Tvärförbindelse Södertörn med både regionala och nationella klimatmål. MP Huddinge, 2017-03-24

Trafikverket kryper till korset, MP Huddinge, 2013-03-08

Välkomnar Naturskyddsföreningens skarpa kritik av Trafikverkets arbete med Södertörnsleden, MP Stockholmsregionen, 2011-09-01

Comments are closed