Tidsaxel

Trafikverkets arbete med projektet Tvärförbindelse Södertörn är en process som startade efter det att arbetet med Södertörnsleden lades ner 2013. Det nu aktuella projektet kan illustreras längs en tidsaxel och Trafikverket beskriver själva arbetet så här:

”I projektet Tvärförbindelse Södertörn ska Trafikverket planera och senare bygga en ny sträckning av väg 259. Vägen finns med i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Målet i planen är att vi ska börja bygga år 2020 och att Tvärförbindelsen ska vara klar för trafik år 2025.”

Skärmavbild 2015-11-18 kl. 11.01.40

Comments are closed