Tillbakablickar

Projektet Tvärförbindelse Södertörn är en fortsättning på det gamla vägprojektet Södertörnsleden. Det har under åren varit många aktörer som har drivit på för att det ska byggas en ny väg mellan E4:an och väg 73. Men det har varit en hel del svårigheter och problem att komma igång med bygget och det har hunnit gå många år från det att den ursprungliga idén föddes. Här blickar vi tillbaka och ser på vad som hänt under åren.

1940-talet

En väg genom Stockholms södra kommuner har diskuterats sedan 1940-talet.

1991

Inom ramen för Dennis-paketet väcktes på nytt ett förslag om en ny vägsträcka.

Slutet av 1990-talet

Vägens halva sträckning från Jordbro till Gladö kvarn planerades och byggdes i slutet av 1990-talet. För de resterade, västliga delarna saknades finansiering, men dåvarande Vägverket fick i uppdrag av regeringen att slutföra arbetet med en arbetsplan.

Ny rapport 2007

År 2007 ville flera aktörer få igång arbetet med Södertörnsleden igen. Stat, kommuner och privata aktörer gick samman, och en rapport togs fram. Syftet sägs med rapporten sägs vara att ”uppdatera och komplettera den tidigare kända behovsbilden från 1990-talet”. Rapportens bild är grovt förenklad och miljöfrågorna är nedtonade.

Bild ur Södertörnsleden - felande länk i Södra Stockholsmområdet, 2007

24 maj 2011

Trafikverket går ut med ett pressmeddelande: ”Trafikverket har fastställt arbetsplanerna för två delsträckor av Södertörnsleden. Detta innebär att vägen kan börja byggas när besluten vunnit laga kraft och detaljprojektering och upphandling av entreprenörer utförts. Södertörnsleden innebär en investering på totalt 2,9 miljarder kronor.

– Södertörnsleden har diskuterats i många år. Ambitionen är att anpassa den efter områdets unika natur så att den inte blir en barriär utan så långt möjligt en del av landskapet, säger Per-Olov Karlsson, chef för Investering på Trafikverket i Stockholm.

Trafikverket har fastställt arbetsplanerna för två delsträckor av Södertörnsleden. Detta innebär att vägen kan börja byggas när besluten vunnit laga kraft och detaljprojektering och upphandling av entreprenörer utförts. Södertörnsleden innebär en investering på totalt 2,9 miljarder kronor.

– Södertörnsleden har diskuterats i många år. Ambitionen är att anpassa den efter områdets unika natur så att den inte blir en barriär utan så långt möjligt en del av landskapet, säger Per-Olov Karlsson, chef för Investering på Trafikverket i Stockholm.”

26 maj 2011

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist intervjuas av Sveriges Radio angående beskedet att det efter många års väntan kan bli byggstart för två delar av Södertörnsleden under 2013.

– Förutom att Södertörnsleden är viktig för jobben och tillväxten så minskar det kö-kaoset som finns på flera av våra olycksdrabbade vägar. Det ökar framkomligheten och förbättrar säkerheten samtidigt som det leder bort tung trafik från Huddinges bostadsområden, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Februari 2013 

I februari 2013 begärde Trafikverket hos regeringen att få utföra en ny planering av Södertörnsledens västra delsträcka mellan Fittja och Gladö kvarn. Anledningen är att sedan planeringen påbörjades under tidigt 1990-tal har lagstiftning och verklighet förändrats så mycket att man anser att en ny planering behövs.

För mer och aktuell information om det nya vägprojektet ”Tvärförbindelse Södertörn”, som blev resultatet efter det att ”Södertörnsleden” lades ner, hänvisar vi till rubriken ”Aktuellt”.

Comments are closed