Politik

15 september 2010

Södertörnsleden är olaglig menar Miljöpartiet. Den strider både mot både väglagen och miljöbalken och är planerad att byggas rakt genom naturreservatet Flemingsbergsskogen. Man är beredda att förstöra en unik miljö med riksintresse med stöd av ett gammalt beslut som inte skulle gå igenom i dag. I inslaget ses Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd (MP), Marica Lindblad, oppositionsråd i Huddinge (MP) och ordförande för Naturskyddsföreningen i Huddinge.

18 oktober 2009

Tomas Hansson (KD), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, ger svar på tal när Miljöpartiets motion om en fördjupad översiktsplan, ”Tillvarata huddingebornas intressen vid Södertörnsledens dragning i västra Glömstadalen”.

16 september 2009

Oenighet om finansiering av Södertörnsleden. Haningeposten granskar den politiska oenigheten om finansieringen av den nya Masmolänken. Huddinge kommun tecknade en avsiktsförklaring med Vägverket att det ska kosta 5 kr per passage i den så kallade Masmolänken. I inslaget hörs Robert Nord (S), oppositionsråd i Haninge kommun och Gilbert de Wendel (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Comments are closed