Storängsleden

Det har länge varit problem för de boende i Solgård att komma ut på Storängsleden. Trafikverket har perioden juni-december 2015 arbetat med förbättringsåtgärder, som kompensation till kommunen för att arbetet med Södertörnsleden avbröts. De boende upplever dessvärre inte att åtgärderna är tillräckliga för framkomligheten. Resurserna som lagts ner verkar inte ha fått förväntad effekt. Det hade sannolikt varit bättre om åtgärderna hade kommunicerats med såväl boende som förtroendevalda. Trafiksituationen hade kunnat bli lite bättre och resurserna använts mer ansvarsfullt. Filmen visar trafiksituationen på Lännavägen en morgon i april 2015!

Filmen visar att trafikflödena i den här korsningen (Storängsleden/Lännavägen) inte är så ansträngda, som andra kanske tidigare har velat visa. En betydande del av trafiken på Storängsleden genereras från närområdet, och kommer inte i så stor omfattning från Lännavägen som man kanske har kunnat uppfatta det som.

Comments are closed