Kartor

karta-utredningsomrade-1.4-mb
Utredningsområdet för projektet Tvärförbindelse Södertörn.

I samband med att 9 nya trafikplatser och 4 nya tunnlar ska namnsättas, har Trafikverket skickat ut en remiss till berörda parter. Här presenteras även kartmaterial.   karta2 karta3 karta4 karta5 karta6 karta7

 

 

Illustration - Många splittrade planer för gamla Södertörnsleden
Det tidigare projektet Södertörnsleden var uppdelat på ett flertal olika planer och vägavsnitt med olika namn. Delen ”Haningeleden 1”  var avsedd att gå genom Flemingsbergsskogen och skära igenom riksintresse för friluftsliv. Flemingsbergsskogen är ett naturreservat och ingår som en del i den gröna kilen kallad ”Hanvedenkilen”.

Comments are closed