Kartor

karta-utredningsomrade-1.4-mb
Utredningsområdet för det nya projektet Tvärförbindelse Södertörn.

Illustration - Många splittrade planer för gamla Södertörnsleden
Det tidigare projektet Södertörnsleden var uppdelat på ett flertal olika planer och vägavsnitt med olika namn. Delen ”Haningeleden 1”  var avsedd att gå genom Flemingsbergsskogen och skära igenom riksintresse för friluftsliv. Flemingsbergsskogen är ett naturreservat och ingår som en del i den gröna kilen kallad ”Hanvedenkilen”.

Comments are closed